ANBI-informatie

Beleid en Verslagen

Stichting VoedselSurplus is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de ANBI-richtlijnen, publiceren we ons beleidsplan en ons huishoudelijk reglement.

In ons beleidsplan vind je onze missie, wat we doen en waar we naartoe werken. 

In het Huishoudelijk Reglement kun je lezen over afspraken, regels, taken en bevoegdheden van bestuursleden en van de projectmanagers. 

In onze jaarverslagen vind je een overzicht van onze werkzaamheden en de impact die we maken. Ook kun je daarin de financiële verslaglegging nalezen.