ANBI-informatie

Beleid en Verslagen

Stichting VoedselSurplus is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de ANBI-richtlijnen, maken we jaarlijks een beleidsplan. In dit beleidsplan staat uitvoerig beschreven wat onze missie is, wat we doen en waar we naartoe werken. 

In het Huishoudelijk Reglement staan afspraken, regels, taken en bevoegdheden van bestuursleden en van de projectmanagers beschreven. 

Ook wordt jaarlijks een verslag van onze werkzaamheden en een financiële verslaglegging opgesteld. 

KvK: 77524055
RSIN: 861034521

Jaarverslag van 2019.
Jaarverslag van 2020.
Financieel jaarverslag 2020.