Beleid en verslagen

Beleid en Verslagen

Op deze pagina vind u de informatie met betrekking tot onze organisatie en de uitvoering van onze projecten. Conform de ANBI-richtlijnen, maakt Stichting VoedselSurplus jaarlijks een beleidsplan. In dit beleidsplan staat uitvoerig beschreven wat onze missie is, wat we doen en waar we naartoe werken. 

In het Huishoudelijk Reglement staan afspraken, regels, taken en bevoegdheden van bestuursleden en van de projectmanagers beschreven. 

Ook wordt jaarlijks een verslag van onze werkzaamheden en een financiële verslaglegging opgesteld. 

Jaarverslag van 2019.
Jaarverslag van 2020.
Financieel jaarverslag 2020.