Beleid en verslagen

Beleid en Verslagen

Op deze pagina vind u de informatie met betrekking tot onze organisatie en de uitvoering van onze projecten. Conform de richtlijnen van ANBI, maakt Stichting VoedselSurplus jaarlijks een beleidsplan. In dit beleidsplan staat uitvoerig beschreven wat onze missie is, wat we doen en waar we naartoe werken. U kunt ons beleidsplan hier inzien.

In het Huishoudelijk Reglement staan afspraken, regels, taken en bevoegdheden van bestuursleden en van de projectmanagers beschreven. U vindt ons Huishoudelijk Reglement hier.

Ook worden jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Begin 2021 zal het eerste jaarverslag (over 2020) worden opgemaakt en gepubliceerd.

De werkzaamheden die we in 2019 onder onze voormalige stichting Community & Voedselsurplus hebben uitgevoerd kunt u hier nalezen in het jaarverslag van 2019.