Coop

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk!

Coop hecht veel waarde aan duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk voor hen. Samen met hun klanten, ondernemers, werknemers, leveranciers en maatschappelijke organisaties maken ze ’t verschil voor een duurzamere maatschappij en leefomgeving. Hierbij richten ze hun aandacht op vijf pijlers: lokale betrokkenheid, bevorderen van een gezonde levensstijl, duurzaam inkopen, verlagen van de milieu-impact en goed werkgeverschap.

 

Voedselverspilling

Coop wil voedselverspilling tegengaan. Ze reduceren hun afvalstromen door gebruik te maken van slimmere systemen, aanpassingen in assortimenten en het opleiden van personeel. Derving van producten proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen.

Foto 22 10 18 13 27 58 scaled
Producten die niet meer voor de verkoop geschikt zijn, worden geregistreerd en in gescheiden afvalstromen afgevoerd; groente- en fruitafval wordt 100 procent gecomposteerd en vleesafval vernietigd. Daarnaast maken ze met diverse campagnes hun klanten bewust van voedselverspilling.

Lokale initiatieven

Coop is trots op zijn ondernemers, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en zorgen voor een betere leefbaarheid van de lokale omgeving.

De filialen die met ons mee doen vind je op de kaart.