Distributiecentra

Een sociaal distributiecentrum

We initiëren samenwerking van lokale partijen om ervoor te zorgen dat er een distributiepunt komt waarlangs voedseloverschotten van grotere aanbieders een goeie bestemming krijgen.

Het eerste distributiecentrum voor voedseloverschotten wat wij samen met 50|50 Food van het Leger des Heils hebben opgezet is: Shareaty Rotterdam. Hiermee zijn we in 2019 in Rotterdam gestart. Dit is een uniek, sociaal distributiecentrum voor voedseloverschotten. Er worden bij supermarkten en producenten voedingsmiddelen opgehaald die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog prima voor consumptie gebruikt kunnen worden. Deze voedingsmiddelen, worden eventueel ingevroren, verdeeld en geleverd aan diverse sociale organisaties, die maaltijden maken voor kwetsbare inwoners.

Dit distributiecentrum is tevens een werkplek voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, waar in een veilige setting gewerkt wordt aan herstel. Ze kunnen ervaring opdoen in logistieke werkzaamheden en zich verder ontwikkelen middels scholing. Dit is een mooie tussenstap om uiteindelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  

Sociale organisaties die voedseloverschotten ontvangen, worden eventueel ook ondersteund met voedselveiligheidstrainingen (HACCP).

Vanaf maart 2020 zijn de operationele activiteiten van het distributiecentrum Shareaty in Rotterdam in een zelfstandige stichting ‘Shareaty’ ondergebracht.

B&W van Rotterdam brachten oktober 2019 een werkbezoek aan het distributiecentrum en merkten op dat voedselverspilling ingezet kan worden om mooie sociale resultaten mee te bereiken. 

Corrie Joosse van Dienstencentrum Ontmoeting vertelt hoe de leveringen van het distributiecentrum een bijdrage leveren aan het mooie werk dat zij doen voor de allerarmsten in Rotterdam. 

Shareaty Rotterdam

Berend Maten

Kooikerweg 28

Rotterdam

010 – 820 9776 

Berend@shareaty.nl