VerspillingsHUBs

VerspillingsHub

We initiëren een sociaal distributiecentrum, een VerspillingsHub, in samenwerking met lokale partijen. Hierdoor kunnen we meer en grotere aanbieders betrekken en kunnen we meer, grotere en kleinere, sociale organisaties voorzien van voedseloverschotten.

Er worden bij supermarkten en producenten voedingsmiddelen opgehaald die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog prima voor consumptie gebruikt kunnen worden. Deze voedingsmiddelen worden gekoeld of ingevroren tijdelijk opgeslagen, gesorteerd, verdeeld en geleverd aan diverse sociale organisaties, die maaltijden maken voor kwetsbare inwoners.

Een VerspillingsHub is tevens een geschikt leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar in een veilige setting gewerkt wordt aan herstel. Ze kunnen ervaring opdoen in logistieke werkzaamheden en zich verder ontwikkelen. Dit kan een mooie tussenstap zijn om uiteindelijk weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Zo zorgen we ook op dit terrein voor positieve impact.

B&W van Rotterdam brachten oktober 2019 een werkbezoek aan onze eerste VerspillingsHub en merkten op dat voedselverspilling ingezet kan worden om mooie sociale resultaten mee te bereiken. 

Corrie Joosse van Dienstencentrum Ontmoeting vertelt hoe de leveringen van de VerspillingsHub een bijdrage leveren aan het mooie werk dat zij doen voor de allerarmsten in Rotterdam. 

De eerste VerspillingsHub voor voedseloverschotten hebben wij in 2019 samen met 50|50 Food van het Leger des Heils in Rotterdam opgezet: Shareaty. Momenteel zijn we bezig met een verkenning om ook in regio FoodValley en in Nijmegen, samen met lokale partijen, een VerspillingsHub te realiseren.

Sociale organisaties, die voedseloverschotten ontvangen, worden ondersteund met trainingen voedselveilig en verspillingsvrij koken.