Gelderland van Morgen met Dirk van den Broek

Foto 22 09 2022 11 31 18 1 scaled

Samen met de Gelderse filialen van Dirk van den Broek zorgen we dat zoveel mogelijk voedingsmiddelen die niet meer verkocht kunnen worden maar die nog wel geschikt zijn voor consumptie een goede, sociale bestemming krijgen. Dirk van den Broek doneerde eerst alleen vlees aan de Voedselbank. Nu gaan zij de donaties via de werkwijze van VoedselSurplus laten lopen en kunnen ook (panklare en verse) groenten en mogelijk ook zuivel gedoneerd worden zodat er uiteindelijk zo min mogelijk voedingsmiddelen worden verspild.

De deelnemende Dirk van den Broekfilialen in Apeldoorn en Harderwijk doneren hun overgebleven voedingsmiddelen aan een grote groep sociale restaurants. In Harderwijk worden de voedingsmiddelen gebruikt door 3 verschillende organisaties die maaltijden koken in Ontmoetingscentrum de Aanleg. Samen bereiken deze initiatieven verschillende doelgroepen respectievelijk (eenzame) ouderen, mensen in een GGZ-traject en licht verstandelijk beperkte mensen.

In Apeldoorn doneren de 2 Dirk-filialen hun producten aan 8 verschillende buurthuizen, waar maaltijden bereid worden voor veel verschillende doelgroepen

Eén van de ontvangende sociale restaurants is ’t Vogelnest. Dit is een Ontmoetingsplek in het vogelkwartier (Apeldoorn Zuid) waar allerlei activiteiten worden aangeboden zoals dagbesteding, spreekuren, zelfredzaamheidslessen etc. Dagelijks wordt er een warme maaltijd bereid waar de gasten €4,00 voor betalen, in principe is iedereen er welkom maar in praktijk komen er voornamelijk kwetsbare buurtbewoners. Mariska Roelofs, coördinator van het Vogelnest, geeft aan dat het budget dat ze voor de maaltijden hebben nauwelijks toereikend is. Ze willen de mensen die komen eten graag wat extra’s bieden maar daar is geen geld voor. Door de donaties die ze nu krijgen hoeven ze de prijs van de maaltijden niet te verhogen en blijft de drempel om te komen eten laag.

Voor de sociale restaurants betekent deelname aan dit project een mooie kans om voordelig aan voedingsmiddelen te komen maar vaak betekent het ook een aanpassing in hun werkwijze die een flexibele opstelling en creativiteit van hun koks en vrijwilligers vraagt. Wij zijn er trots op dat deze organisaties hier allemaal voor openstaan en enthousiast zijn om met de donaties aan de slag te gaan.

De 3 Dirk van den Broek-filialen in Gelderland van Morgen doneren met elkaar hun voedingsmiddelen aan 11 verschillende sociale restaurants. Zij verrijken hiermee wekelijks ongeveer 900 maaltijden die worden bereid bij de verschillende sociale restaurants. Op deze wijze worden de overschotten goed besteed en draagt Dirk van den Broek bij aan de zorg voor een gezonde en gezellige maaltijd voor kwetsbare inwoners uit Harderwijk en Apeldoorn.

Op de kaart kun je zien welke organisaties in Gelderland al aangesloten zijn aan een van onze projecten en voedselverspilling reduceren.