onze aanpak

Voedselverspilling waardevol maken

Voedseloverschotten van winkels, supermarkten, kwekers, telers of andere producenten geven we weer een waardevolle bestemming. Er zijn in Nederland veel sociale organisaties die zich inzetten om kwetsbare inwoners te voorzien van een goede, gezellige en gezonde maaltijd. Deze organisaties ondersteunen wij door  ze toegang te geven tot goede en goedkope ingrediënten voor de maaltijden die ze bereiden.

Wij zijn complementair aan andere initiatieven, zoals de Voedselbank, en zorgen er voor dat alleen het voedsel waarvoor geen goede bestemming is, wordt opgehaald. Dat doen we op 2 manieren: