Shareaty

Shareaty: een uniek distributiecentrum

Samen met 50|50 Food van het Leger des Heils zijn we in 2019 in Rotterdam gestart met Shareaty: een uniek, sociaal distributiecentrum voor voedseloverschotten. Sharety haalt bij supermarkten en producenten voedingsmiddelen op die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog prima voor consumptie gebruikt kunnen worden. Deze voedingsmiddelen, worden er eventueel ingevroren, verdeeld en uitgeleverd aan diverse sociale organisaties, die maaltijden maken voor kwetsbare inwoners.

Dit distributiecentrum is tevens een werkplek voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, waar in een veilige setting gewerkt wordt aan herstel. Ze kunnen ervaring opdoen in logistieke werkzaamheden en zich verder ontwikkelen middels scholing. Dit is een mooie tussenstap om uiteindelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  

Sociale organisaties die voedseloverschotten ontvangen, worden ook ondersteund met voedselveiligheidstrainingen (HACCP).

Heb je vragen of wil je afnemer worden van Shareaty neem dan contact op met:

Shareaty Rotterdam

Berend Maten

Kooikerweg 28

Rotterdam

010 – 820 9776  | 06 – 5329 7117

info@shareaty.nl

Berend@shareaty.nl

 

B&W van Rotterdam brachten onlangs een werkbezoek aan Shareaty. Ze staken de handen uit de mouwen en merkten op dat voedselverspilling ingezet kan worden om mooie resultaten mee te bereiken. 

Sociale organisaties zijn blij met onze leveringen. Corrie Joosse van Dienstencentrum Ontmoeting vertelt hoe Shareaty een bijdrage  levert aan het mooie werk dat zij doen voor de allerarmsten in Rotterdam.