ontvangen

Welkome aanvulling voor sociale organisaties

Sociale organisaties kunnen via ons voedseloverschotten ontvangen van bedrijven, die deze anders zouden weggooien. De sociale organisatie haalt het voedsel zelf op bij een supermarkt of krijgt het voedsel tegen een geringe vergoeding vanuit ons distributiecentrum geleverd. Wij zorgen ervoor dat er goede afspraken gemaakt worden over de voedselveiligheid tijdens het gehele proces.

Sociale organisaties zijn de spil van de buurt. Zij zitten in de haarvaten van de wijken en hebben het meeste zicht op wensen en behoeftes van mensen in de wijk. Door hen te steunen pakken we thema’s als armoede, eenzaamheid en verspilling aan. Buurtcentra, gaarkeukens en andere lokale eetinitiatieven bereiden met de voedseloverschotten maaltijden voor bijv. eenzame ouderen en mensen die het minder breed hebben. 

We voorzien inmiddels vele organisaties van voedseloverschotten. Klik hier voor een overzicht.

Wil jouw organisatie ook graag voedseloverschotten ontvangen? 

Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn.

Dienstencentrum Ontmoeting is een dagopvanghuis voor daklozen en mensen die in armoede leven. Corrie Joosse vertelt hoe belangrijk het voedsel, dat zij via het distributiecentrum ontvangen, voor hun gasten is.

Onze bewoners en andere cliënten zijn heel blij met de voedingsmiddelen die we krijgen.

Sjanie Knoop

Nico Adriaans Stichting