ontvangen

Welkome aanvulling voor sociale organisaties

Sociale organisaties kunnen via ons voedseloverschotten ontvangen van bedrijven, die deze anders zouden weggooien. De sociale organisatie haalt het voedsel zelf op bij een supermarkt of krijgt het voedsel tegen een geringe vergoeding vanuit een sociaal distributiecentrum geleverd. Wij zorgen ervoor dat er goede afspraken gemaakt worden over de voedselveiligheid tijdens het gehele proces.

Sociale organisaties zijn de spil van de buurt. Zij zitten in de haarvaten van de wijken en hebben het meeste zicht op wensen en behoeftes van mensen in de wijk. Door hen te steunen pakken we thema’s als armoede, eenzaamheid en verspilling aan. Buurtcentra, gaarkeukens en andere lokale eetinitiatieven bereiden met de voedseloverschotten maaltijden voor bijv. eenzame ouderen en mensen die het minder breed hebben. 

We voorzien inmiddels vele organisaties van voedseloverschotten. Klik hier voor een overzicht.

Wil jouw organisatie voedseloverschotten ontvangen? 

Wij gaan graag de mogelijkheden na of en hoe je kunt meedoen. In een VoedselSurplus-project koppelen wij een sociale organisatie direct aan een supermarkt. Dat betekent dat je als sociale organisatie:

  • Het voedsel zelf ophaalt in thermoboxen of met gekoeld vervoer om er voor te zorgen dat de temperatuur van de voedingsmiddelen tijdens transport niet oploopt;
  • Zorgdraagt voor voldoende koel/vries-opslagcapaciteit;
  • Voldoende maaltijden per week maakt.
  • In de keuken voedselveilig werkt en de (vrijwillige) koks onder leiding van een HACCP-gecertificeerde kok/coordinator werken. Indien dit laatste niet het geval is kunnen wij voor een HACCP-training zorgen.

Is er sprake van een VerspillingsHub dan hoef je de overschotten niet zelf op te halen, maar worden ze, op vooraf afgesproken dagen, tijd, en hoeveelheden, bezorgd. Daar staat een geringe vergoeding voor transport en administratie tegenover.

Meer weten? Mail of bel ons

Dienstencentrum Ontmoeting is een dagopvanghuis voor daklozen en mensen die in armoede leven. Corrie Joosse vertelt hoe belangrijk het voedsel, dat zij via het distributiecentrum ontvangen, voor hun gasten is.

Dark Orange friendly

Interesse?

Heb je vragen of wil je je aanmelden, mail of bel ons.

Onze bewoners en andere cliënten zijn heel blij met de voedingsmiddelen die we krijgen.

Sjanie Knoop

Nico Adriaans Stichting