Verwaarden van overschotten

In gemeente Utrecht zetten Coop en sociaal restaurant Queridon zich in om voedselverspilling te reduceren. Ze werken samen om overschotten een goeie bestemming te geven.

Voedseloverschotten sociale waarde geven

Voedseloverschotten kunnen overal in de voedselketen ontstaan. Voor veel bedrijven is het lastig om hier een goede oplossing voor te vinden. Wij bieden een oplossing met sociale impact en zetten ons in om voor alle voedseloverschotten een bestemming te vinden waar kwetsbare inwoners van profiteren.

Deze bestemmingen vinden wij in de sociale horeca. Hieronder verstaan we buurthuizen, wijkcentra en andere locaties waar voor (en vaak ook door) kwetsbare buurtbewoners maaltijden worden bereid.

Overschotten worden vervolgens door het bedrijf structureel gedoneerd aan deze sociale restaurants. Het sociale restaurant neemt doorgaans de logistiek op zich. Wij initiëren en faciliteren dit proces en zorgen ervoor dat er goede duidelijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd en dat het voor alle partijen goed loopt.

Zo kunnen we er voor zorgen dat alle supermarkten (van een keten of binnen een gemeente) die hieraan wensen deel te nemen, een sociale bestemming krijgen voor hun overschotten waar zij één-op-één mee samenwerken. Dit hebben we gedaan in opdracht van de gemeentes Rotterdam, Utrecht, Ede, Gouda en doen we momenteel in Nijmegen en Woerden. Maar dit kan uiteraard ook in samenwerking met een bedrijf zoals onze pilots met Dirk van den Broek en de Coop.

Een andere oplossing waarmee op grotere schaal voedseloverschotten een goede bestemming krijgen is door het faciliteren van een fysieke VoedselHub als tussenschakel. Zo’n sociaal distributiecentrum zetten we bij voorkeur samen met lokale partners op. Er worden bij supermarkten en (lokale) producenten voedingsmiddelen opgehaald die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog prima voor consumptie geschikt zijn. Deze voedingsmiddelen worden tijdelijk opgeslagen, gesorteerd, verdeeld en in afgepaste hoeveelheden doorgeleverd aan diverse sociale restaurants, die maaltijden maken voor kwetsbare inwoners.

Voordeel van een VoedselHub is dat er grotere volumes aan voedseloverschotten kunnen worden verdeeld over meer (ook kleinere) sociale restaurants. Daarnaast is een VoedselHub ook een leerwerkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SharEaty Rotterdam is de eerste VoedselHub die we samen met 50|50 Food van het Leger des Heils hebben opgezet. In september 2023 zijn we in Nijmegen gestart met een VoedselHUB en daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor een VoedselHub in de regio Foodvalley en Arnhem.

Er zijn ook andere oplossingen mogelijk waarmee we voedseloverschotten een mooie, sociale bestemming geven. Wij zoeken graag samen naar een oplossing met sociale impact waar alle partijen voordeel bij hebben.

Onze projecten :