Inventariseren

VoedselSurplus Scan

Om inzicht te krijgen in de actuele situatie met betrekking tot voedseloverschotten kunnen we een VoedselSurplus Scan uitvoeren. We brengen in beeld voor welke voedseloverschotten er binnen een gemeente of bedrijf een goede bestemming is en waar nog mogelijkheden zijn om voedseloverschotten een goede bestemming te geven. Daarnaast geven we aan welke behoefte er leeft binnen de sociale horeca en onder de potentiële klanten hiervan.

Afhankelijk van de uitkomsten van de scan adviseren we welke oplossing voor het sociaal verwaarden van overschotten volgens ons het beste is.

In een scan kunnen o.a. de volgende punten aan de orde komen:

  • Hoe is de situatie met betrekking tot armoede en eenzaamheid in de gemeente
  • Welke bedrijven zijn er en wat doen zij met hun voedseloverschotten?
  • Welke mogelijkheden zijn er om voedseloverschotten (van bedrijven) waardevol in te zetten?
  • Welke sociale organisaties richten zich op het voorzien in maaltijden voor kwetsbare doelgroepen?
  • Willen sociale organisaties voedseloverschotten ontvangen om hun aanbod aan kwetsbare inwoners te verbeteren?
  • Hoeveel kwetsbare inwoners hebben profijt van donaties van voedseloverschotten?

Wij hebben scans uitgevoerd in de volgende gemeentes: