Bedrijven

Voedseloverschotten waardevol maken

Heb jij als ondernemer of medewerker van een  voedingsmiddelenbedrijf wel eens voedsel dat niet meer verkocht kan worden maar nog prima is voor consumptie? Dan doen wij er graag iets goeds mee.  

Vaak kost het veel tijd of geld om overtollige producten op te ruimen of een goede bestemming te vinden. Het gevolg is, dat de overschotten hun waarde verliezen en worden verspild.

Zonde, vinden wij. Voedseloverschotten zijn eenvoudig waardevol te maken voor anderen. je kunt daar op meerdere manieren profijt van hebben:

   • Je laat zien dat je bedrijf voedselverspilling serieus neemt en wil aanpakken;
   • Je laat zien dat je bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt;
   • Door overschotten te doneren versterk je de sociale cohesie in jouw eigen buurt;
   • De hoeveelheid afval neemt af;
   • Doneren via ons is transparant, wij laten zien hoeveel je doneert en hoeveel mensen hiervan gebruik kunnen maken.

Wat kunnen wij voor jouw bedrijf betekenen:

  Icons Dark Green goals

  Inventariseren

  Mogelijkheden om impact te realiseren!

  Wij inventariseren in jouw bedrijf of in de verschillende filialen van je bedrijf of en wat er al gedaan wordt met voedseloverschotten. En waar nog mogelijkheden zijn om overschotten in te zetten voor sociale impact: het ondersteunen van kwetsbare mensen via sociale horeca.

  Dark Orange donation

  Waardevol maken

  Impact realiseren!

  Voedseloverschotten kunnen op verschillende manieren worden ingezet om ze weer waardevol te maken. Wij gaan op zoek naar een goede bestemming in de sociale horeca, waar de overschotten verwerkt worden in gezonde én gezellige maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners.

  Purple charity kopie

  Betrokkenheid vergroten

  Workshop om impact te vergroten!

  Wil je je klanten of medewerkers betrekken bij je inspanningen om voedselverspilling tegen te gaan, dan hebben wij een leuke, intereactieve workshop. We geven tips om verspillingsvrij te kopen en te koken, er worden recepten uitgeprobeerd en er wordt geproefd van verspillingsvrije gerechten.