Gemeentes

voedselverspilling en armoedebeleid

Wil je binnen jouw gemeente werken aan klimaatdoelstellingen? Of wil je juist beter voor de kwetsbare inwoners in jouw gemeente zorgen? Wij dragen aan beide positief bij. Het terugdringen van voedselverspilling is een belangrijke oplossing tegen klimaatverandering. Als dat geredde voedsel vervolgens wordt ingezet om mensen in armoede en eenzaamheid een gezonde en gezellige maaltijd te geven, snijdt het mes aan twee kanten. Zo werken we samen aan belangrijke pijlers van jouw gemeentebeleid:

  • armoede bestrijden
  • tegengaan van eenzaamheid
  • klimaatdoelstellingen
  • circulaire economie

Voedselverspilling verminderen en tegelijkertijd armoede en eenzaamheid bestrijden door sociale horeca in buurthuizen, wijkcentra en zorginstellingen te ondersteunen. Daarmee creëren we een win-win-situatie. Als we deze voedseloverschotten via een sociaal distributiecentrum laten lopen, waar we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding en perspectief op betaalde arbeid geven, maken we er zelfs een win-win-win-situatie van.

Veel voedingsmiddelenbedrijven zitten met voedseloverschotten waarmee ze geen raad weten. Het vinden van een goede bestemming kost tijd en die is er vaak niet. Het gevolg is, dat de overschotten hun waarde verliezen en worden verspild. Dat vinden wij zonde.

Door bedrijven te stimuleren om overschotten te doneren, te zorgen voor een goede bestemming voor voedseloverschotten en dit proces te faciliteren, realiseren we in uw gemeente sociale impact:

  • De lokale sociale cohesie in de buurt wordt verstevigd;
  • Mensen in armoede en eenzaamheid worden via de sociale horeca ondersteund;
  • De gemeente laat hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zien;
  • CO2-uitstoot wordt gereduceerd;
  • Doneren via ons is transparant, wij laten zien dat er wordt gedoneerd en hoeveel mensen hiervan gebruik kunnen maken.

Wat kunnen wij voor jouw gemeente betekenen:

 

“Met de kennis & kunde & enthousiasme van VoedselSurplus leggen we in Nijmegen een goede basis voor het verder tegengaan van armoede & voedselverspilling en het bevorderen van gezond eten, welzijn en de circulaire economie.”

Maria Buur

Projectmanager, Gemeente Nijmegen

Icons Dark Green goals

Inventariseren

Mogelijkheden om impact te realiseren!

Wij inventariseren in de gemeente wat er gedaan wordt met overschotten van verschillende bedrijven en waar mogelijkheden zijn om overschotten in te zetten voor social impact.

We brengen ook in beeld of er bij de sociale horeca behoefte is om gebruik te maken van voedseloverschotten.

Dark Orange donation

Sociale waarde geven

Impact realiseren!

Voedseloverschotten kunnen op verschillende manieren worden ingezet om sociale waarde te creeren. Wij gaan op zoek naar goede bestemmingen voor alle overschotten en zoeken die voornamelijk in de sociale horeca. Zodat vooral kwetsbare bewoners van de overschotten profijt hebben.

Purple charity kopie

Ondersteunen

Trainingen om impact te vergroten!

Werken met voedseloverschotten vraagt extra aandacht. Wij ondersteunen de sociale restaurants met trainingen om in de keuken veilig met voedseloverschotten om te gaan en zo min mogelijk voedsel te verspillen. Ook geven we workshops om de gasten erbij te betrekken.