wat doen we

Wat wij willen

Voedselverspilling is een groot probleem van deze tijd. Ongeveer eenderde van al het geproduceerde voedsel wordt verspild, terwijl er mensen zijn die in armoede of eenzaamheid leven en die dat voedsel goed kunnen gebruiken.
Wij zetten ons in om voedselverspilling te voorkomen en om er tegelijkertijd voor te zorgen dat kwetsbare mensen toegang krijgen tot dat voedsel. Zo snijdt het mes aan 2 kanten. 

Wat wij doen: 

We brengen in Voedselsurplus-projecten koppelingen tot stand tussen supermarkt en sociale organisatie, de sociale organisatie haalt zelf op. In Rotterdam hebben we ons ingezet voor de opzet van distributiecentrum Shareaty: Shareaty haalt op, sorteert en levert voedseloverschotten aan sociale organisaties. Daardoor kunnen grotere hoeveelheden voedseloverschotten opgehaald en verdeeld worden over meer en veelal kleinere sociale organisaties. Dit distributiecentrum is tevens een werkplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een veilige setting aan herstel kunnen werken en ervaring kunnen opdoen in logistieke werkzaamheden.

Wij zijn complementair aan andere initiatieven, zoals de Voedselbank, en zorgen er voor dat alleen het voedsel waarvoor geen goede bestemming is, wordt opgehaald.

 

Wat bereiken we:

  • We voorkomen verspilling van goed voedsel en besparen op CO2-uitstoot
  • We versterken het werk van lokale sociale organisaties, die armoede en eenzaamheid bestrijden;
  • We dragen positief bij aan een gezonde maaltijd voor iedereen;
  • We ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om weer deel kunnen nemen aan onze samenleving.

Voedselsurplus projecten

Distributiecentrum Shareaty