onze impact

Wat leveren onze activiteiten op?

Wij realiseren maatschappelijke impact op meerdere terreinen:

  • Wij verminderen voedselverspilling door voedsel dat nog prima is te gebruiken, van vernietiging te redden en daarmee CO2 te besparen;
  • Wij maken voedseloverschotten weer waardevol voor sociale organisaties, die maaltijden voor kwetsbare mensen in hun buurt bereiden en daarmee armoede en eenzaamheid bestrijden en de¬†sociale cohesie in een buurt of gemeente versterken;
  • Wij dragen er aan bij dat mensen voor wie het geen vanzelfsprekendheid is een gezonde, voedzame maaltijd krijgen.

Met onze projecten hebben we er vanaf 2017 voor gezorgd dat we op al deze punten resultaten hebben geboekt.

supermarkt04
37 bedrijven

maken een mooi gebaar naar de buurt door overschotten te doneren


Deze bedrijven, veelal supermarkten, doneren hun voedseloverschotten via ons aan sociale organisaties. Ze vriezen het voedsel in op de dag dat de TGT-datum verstrijkt en de sociale organisatie haalt het op .

afvalbak03
100.000 kg voedsel

hebben wij inmiddels weten te redden van vernietiging

 

Met elkaar zorgen de donerende bedrijven er voor dat dit voedsel weer waardevol wordt voor sociale organisaties en gered wordt van vernietiging.

charity03
41 sociale organisaties

ontvangen overschotten om mee te koken voor kwetsbare mensen

Deze sociale organisaties ontvangen voedseloverschotten via het distributiecentrum of ze halen het zelf op bij een supermarkt. Zij bereiden maaltijden voor kwetsbare mensen in hun buurt.

maaltijdenperweek03
275.000 maaltijden

zijn bereid met ontvangen overschotten

 

Deze maaltijden worden bereid bij sociale organisaties voor buurtbewoners die de gezelligheid en de warmte zoeken van het samen eten. 

co203
140.000 kg CO2

uitstoot hebben we al voorkomen doordat er minder afval is

 

Minder afval betekent ook minder CO2 uitstoot. Door er voor te zorgen dat de overschotten worden geconsumeerd en niet worden weggegooid besparen we op CO2 uitstoot.